Překlady:

z maďarštiny do češtiny

odborné 1 NS 340,- Kč
včetně soudního ověření 1 str. 380,- Kč

z češtiny do maďarštiny

odborné 1 NS 390,- Kč
včetně soudního ověření 1 str. 430,- Kč

Tlumočení:

konsekutivní 1 den (8 hodin) 6.000,- Kč
simultánní 1 den (8 hodin) od 7.500,- Kč