Profesní životopis

Nejvyšší dosažené vzdělání – Filosofická fakulta UK, obor český jazyk a literatura

1971 – 1981 Ústav jazyků a literatury ČSAV (člen redakce Maďarsko – českého slovníku)
1981 – 1991 Vedoucí knihovny Maďarského kulturního střediska v Praze
1991 – do souč. Překladatel a tlumočník „na volné noze“
1995 Jmenování soudním překladatelem a tlumočníkem rozhodnutím Městského soudu v Praze